Reklamacje

REKLAMACJE


1. Reklamacja powinna być złożona nie później niż w ciągu 7 dni od daty odbioru paczki.

 

2. W przypadku otrzymania towaru z wadą fabryczną Klientowi przysługuje roszczenie do producenta, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa i warunkami gwarancji. Prosimy o kontakt pod adresem sklep@polemlasem.pl z opisem zdarzenia.

 

3. W przypadku stwierdzenia wad produktu prosimy odesłać drogą pocztową (paczka priorytetowa) na adres siedziby firmy towar wraz z dowodem zakupu. Przesyłkę prosimy starannie zapakować.

 

4. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki.

 

5. W przypadku otrzymania przesyłki uszkodzonej Klient powinien sporządzić stosowny protokół i uzyskać podpis pracownika poczty lub kuriera - osoby dostarczającej lub wydającej przesyłkę.

 

6. W przypadku, gdy Zamawiający nie zgadza się z decyzją Sklepu w sprawie reklamacji, może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: * Zamawiający może zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. * Zamawiający może zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą * Zamawiający może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego miejskiego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich.

 

7. W przypadku niezgodności towaru z umową odpowiednie zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego Dz.U.2002.141.1176 ze zm.
 

BARDZO WAŻNE!

Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Dz.U.2014 poz. 827 ze zm., prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni nie obejmuje umowy w której przedmiotem świadczenia jest produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego potrzeb. Tak więc nie ma możliwości zwrotu (nie dotyczy zwrotów reklamacyjnych) zakupionych towarów wykonanych w naszym sklepie na indywidualne zamówienie i według indywidualnych parametrów wskazanych w zamówieniu. 

Formularz Reklamacji Towarów
  •  

Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera

Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl